SN Alutech

Schüco DCS Touch Display

/ Schüco DCS touch display: Komunikacija vrata i kontrole prilaza u jednom modulu – sa najjednostavnijim umreženjem na IP-bazi

Zahvaljujući otvorenoj IP-tački preseka moguća je jednostavna integracije Schüco DCS  touch display u skoro sve objekte sa IP-mrežom bez ograničenja. Komunikacija je moguća preko SIP- krajnjih uređaja kao npr. SIP-postrojenje i telefon. Modul prilaza nudi upravljanje prilazom sa davanjem individualnih numeričkih kodova  ovlaštenim za prilaz, koji se mogu uključiti npr. i zavisno od vremena  sati /dana u nedelji. Lica bez pristupnog koda mogu se najaviti pomoću taster zvonca na  touch-display-u. Schüco DCS touch display je prethodno konfigurisan sistem prilagođen za primenu u spoljnoj oblasti.

/ Vorteile

 • Display harmonično integrisan u profil: naglašavanje elegantne optike vrata
 • Dizajn ergonomski konstruisan
 • Površina stakla je u kvalitetnoj, nenametljivoj optici
 • Kinematsko scroll-rukovanje listom poziva
 • Dva izlaza upravljačke jedinice slobodno konfigurisana npr. za E-otvarač i alarmni uređaj
 • Interpretacija komunikacije vrata u sistem automatizacije
 • Schüco DCS taster prilaza za aktiviranje vrata sa unutrašnje strane je kompatibilan
 • Moguće rešenje vrata za prinudni izlaz u Schüco DCS optici
 • Komunikacija između display-a i razvodne kutije vrata je šifrovana
 • Display se "venčava" sa razvodnom kutijom
 • Zaštita od krađe za display, mehanički i akustično
 • Primena u privatnim i javnim objektima
 • Isporuka u projektima sa Intercom-klijentima
 • Kontrola prilaza i komunikacije vrata integrisana u jedan modul
 • Priključci direktno na touch display-u, npr. E-otvarač (preporučen za unutrašnja vrata)
 • Primena razvodne kutije sa instalacijom do touch display-a
 • Moguće i naknadno opremanje